Black Belt Lean Management Virtual Classroom

Doelgroep & Doelstellingen & Resultaat

Doelgroep - Voor wie is deze training bestemd? De LSSC-training Black Belt Lean Six Sigma via e-Learning is uitstekend geschikt voor projectleiders, afdelingsmanagers, adviseurs, proceseigenaren en procesbeheerders. Als professional met een goed begrip van de Lean Six Sigma toolbox is hij/zij in staat als verandermanager de organisatie op een hoger niveau te tillen en een cultuur van continue verbetering te realiseren. Zij weten waar de voordelen te plukken zijn en de gestructureerde aanpak die zorgt voor de verbetering is hun alom bekend. De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode.

Doelstelling - Waarom deze training? Black Belts zijn in staat om grotere verbeterprojecten aan te pakken en daar verbeteringen te realiseren van maar meer dan € 100.000,-- De opleiding is uitstekend geschikt voor leidinggevenden en professionals die betrokken zijn bij verbeterprojecten en van wie een concrete en aantoonbare bijdrage wordt verwacht. U kunt overbodige activiteiten identificeren en procesprestaties objectiever beoordelen. U beheerst de instrumenten waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en fouten kunt reduceren. Betere procesprestaties en een hogere kwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en een hogere klanttevredenheid.

Resultaat - U kent de filosofie en basisprincipes van Lean Six Sigma. U beschikt over brede kennis van procesverbetering volgens de Lean Six Sigma-methodiek. U heeft de capaciteiten om de Lean Six Sigma-methode toe te passen in uw organisatie. U bent in staat om leiding te geven aan verbeterteams. U bent een verandermanager die teams beter kan laten functioneren. U weet de weerstanden bij een cultuurverandering op de juiste wijze om te buigen naar doeltreffende samenwerking van alle medewerkers. U bent in staat om Lean-teams op te zetten en te begeleiden in hun verbetertrajecten. U kunt een Lean Six Sigma-projectplan (Charter) opstellen, bewaken en uitvoeren. U bent in staat om zelfstandig zware analyses met Minitab uit te voeren. U bent optimaal voorbereid op het Black Belt Lean Six Sigma-examen

Inhoud
In deze uitgebreide training leer je eerst de achtergronden van Lean Management en Six Sigma kennen en hoe deze twee elkaar versterken. We leren je alle belangrijke instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. In deze training gebruiken we daarvoor een diversiteit aan Lean games, video’s en een praktijksimulatie. Op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk.

Het is belangrijk dat verbeteringen worden doorgevoerd en geaccepteerd door management en medewerkers. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Six Sigma Black Belt training. De training is opgesteld volgens de 5 stappen van de Lean Six Sigma methodiek: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC).

Lean Game
Tijdens de opleiding wordt de door LSSC zelf ontwikkelde ‘Lean Moer-Bout game’ gespeeld. In de trainingen speciaal voor de industrie zal hier een simulatie plaatsvinden tussen een leverancier, die bestellingen via de webshop binnenkrijgt en vervolgens via diverse afdelingen en externe partijen laat afleveren bij de klant. Een zeer reële situatie waar gekeken wordt naar de beroemde verspillingen, de flow in het proces en de bottlenecks. Voor dienstverlenende bedrijven vindt er een Game plaats die zich meer richt op de flow binnen de samenwerkende afdelingen.

Overzicht v.d. tools
Hieronder vindt u een overzicht van de tools en onderwerpen die worden behandeld tijdens de training:

 • Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull, ..)
  • Project Management (Roles & Responsibilities, Project Charter, DMAIC, ..)
  •           Voice of the Customer & CTQ Flowdown
  •           Process Performance Metrics
  •           Process Flow Mapping & SIPOC
  •           Problem solving (8D, Cause & Effect, 5-Why, ..)
  •           Visualiseren van data m.b.v. Minitab, (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram
  •           Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot)
  •           Statistische technieken (Hypotheses, Correlatie, Regressie, ANOVA, Kansberekening, ..)
  •           5S werkplekorganisatie
  •           VSM – Value Stream Mapping (Current & Future)
  •           SPC – Statistical Process Control
  •           MSA – Meetsysteem analyse
  •           Cpk – Process Capability & Performance
  •           FMEA – Failure Mode Effect Analysis & Control plan
  •           DOE – Design of Experiments
  •           Kaizen Continu verbeteren / PDCA
  •           Lean simulatiegame, Six Sigma case & proefexamen

 

Programma - Black Belt trainingsprogramma

 • Introductie in Lean Six Sigma 
  o Waar komen de methodieken vandaan?
  o          Hoe versterken Lean en Six Sigma elkaar?
  o          Voorbeelden van effectieve Lean Six Sigma projecten
  o          Klantwaarde en 8 vormen van verspilling
 • Define
  o Opstarten van een project
  o          Voice of the Customer
  o          Value Stream Mapping
 • Measure
  o Data en data verzamelen
  o          Flow en Pull
  o          Kanban
 • Analyze
  o Basiskennis statistiek
  o          Normale verdeling en histogrammen
  o          Oorzaken
  o          Analyse technieken
 • Improve
  o Oplossingen genereren
  o          Selecteren van de beste oplossingen
  o          Uitvoeren pilots
  o          Veranderingen succesvol doorvoeren
 • Control
  o Perfectie
  o          5S, Kaizen en Poka Yoke
  o          A3 management
  o          Controlplan
  o          Projectafsluiting
  LSSC e-learningLSSC elearning
 • Meer info nodig? - Studielast, internationale certificering, tijdsduur
  Klik op deze button: Factsheet e-Learning

  Prijslijst & Factsheet e-learning

Call Now Button

X