Black Belt Lean Six Sigma Training

Doelgroep & Doelstellingen & Resultaat van de Black Belt Lean Six Sigma 

Doelgroep - Voor wie is deze training bestemd? De Black Belt Lean Six Sigma trainingen zijn uitstekend geschikt voor projectleiders, afdelingsmanagers, adviseurs, proceseigenaren en procesbeheerders. Als professional met een goed begrip van de Lean Six Sigma toolbox is hij/zij in staat als verandermanager de organisatie op een hoger niveau te tillen en een cultuur van continue verbetering te realiseren. Zij weten waar de voordelen te plukken zijn en de gestructureerde aanpak die zorgt voor de verbetering is hun alom bekend. De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode.

Doelstelling - Waarom deze training? Black Belts zijn in staat om grotere verbeterprojecten aan te pakken en daar verbeteringen te realiseren van maar meer dan € 100.000,-- De opleiding is uitstekend geschikt voor leidinggevenden en professionals die betrokken zijn bij verbeterprojecten en van wie een concrete en aantoonbare bijdrage wordt verwacht. U kunt overbodige activiteiten identificeren en procesprestaties objectiever beoordelen. U beheerst de instrumenten waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en fouten kunt reduceren. Betere procesprestaties en een hogere kwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en een hogere klanttevredenheid.

Resultaat - U kent de filosofie en basisprincipes van Lean Six Sigma. U beschikt over brede kennis van procesverbetering volgens de Lean Six Sigma-methodiek. U heeft de capaciteiten om de Lean Six Sigma-methode toe te passen in uw organisatie. U bent in staat om leiding te geven aan verbeterteams. U bent een verandermanager die teams beter kan laten functioneren. U weet de weerstanden bij een cultuurverandering op de juiste wijze om te buigen naar doeltreffende samenwerking van alle medewerkers. U bent in staat om Lean-teams op te zetten en te begeleiden in hun verbetertrajecten. U kunt een Lean Six Sigma-projectplan (Charter) opstellen, bewaken en uitvoeren. U bent in staat om zelfstandig zware analyses met Minitab uit te voeren. U bent optimaal voorbereid op het Black Belt Lean Six Sigma-examen

Inhoud
In deze uitgebreide training leer je eerst de achtergronden van Lean Management en Six Sigma kennen en hoe deze twee elkaar versterken. We leren je alle belangrijke instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. In deze training gebruiken we daarvoor een diversiteit aan Lean games, video’s en een praktijksimulatie. Op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk.

Het is belangrijk dat verbeteringen worden doorgevoerd en geaccepteerd door management en medewerkers. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Six Sigma Black Belt training. De training is opgesteld volgens de 5 stappen van de Lean Six Sigma methodiek: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC).

Overzicht v.d. tools
Hieronder vindt u een overzicht van de tools en onderwerpen die worden behandeld tijdens de training:

 • Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull, ..)
  • Project Management (Roles & Responsibilities, Project Charter, DMAIC, ..)
  •           Voice of the Customer & CTQ Flowdown
  •           Process Performance Metrics
  •           Process Flow Mapping & SIPOC
  •           Problem solving (8D, Cause & Effect, 5-Why, ..)
  •           Visualiseren van data m.b.v. Minitab, (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram
  •           Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot)
  •           Statistische technieken (Hypotheses, Correlatie, Regressie, ANOVA, Kansberekening, ..)
  •           5S werkplekorganisatie
  •           VSM – Value Stream Mapping (Current & Future)
  •           SPC – Statistical Process Control
  •           MSA – Meetsysteem analyse
  •           Cpk – Process Capability & Performance
  •           FMEA – Failure Mode Effect Analysis & Control plan
  •           DOE – Design of Experiments
  •           Kaizen Continu verbeteren / PDCA
  •           Lean simulatiegame, Six Sigma case & proefexamen

 

Programma - Black Belt trainingsprogramma

 • Introductie in Lean Six Sigma 
  o Waar komen de methodieken vandaan?
  o          Hoe versterken Lean en Six Sigma elkaar?
  o          Voorbeelden van effectieve Lean Six Sigma projecten
  o          Klantwaarde en 8 vormen van verspilling
 • Define
  o Opstarten van een project
  o          Voice of the Customer
  o          Value Stream Mapping
 • Measure
  o Data en data verzamelen
  o          Flow en Pull
  o          Kanban
 • Analyze
  o Basiskennis statistiek
  o          Normale verdeling en histogrammen
  o          Oorzaken
  o          Analyse technieken
 • Improve
  o Oplossingen genereren
  o          Selecteren van de beste oplossingen
  o          Uitvoeren pilots
  o          Veranderingen succesvol doorvoeren
 • Control
  o Perfectie
  o          5S, Kaizen en Poka Yoke
  o          A3 management
  o          Controlplan
  o          Projectafsluiting

Duur van de training:            de duur van de training heeft u helemaal zelf in de hand
Niveau/vooropleiding:                 MBO/HBO
Studiebelasting:                           YB LM + YB LSS 16 uur, GB LM 32 uur, GB LSS 80 uur,
                                                        BB LSS 80 uur
Studiewijze:                                   Tijdens deze e-learning staat het werken volgens de Lean
                                                        Six Sigma Methodiek centraal
Praktijkopdracht                           optioneel
Coaching                                         (niet voor niets Lean Six Sigma Coaching)
                                                          e-coaching - totaal 2 uur
Locatie(s)                                        thuis, op het werk, op de vakantie
                                                         (vergeet uw laptop niet!!!)

Investering
Deze complete Black Belt Lean Six Sigma Training kost:
€ 5200,-- per deelnemer, excl BTW, maar inclusief
- examenkosten,
- diverse Lean Six Sigma templates te downloaden tijdens de e-learning,
- officieel LSS Certificaat,
- e-coaching 2 uur

Package Deal
Een forse korting bieden wij aan als met een vooropleiding Green Belt Lean Six Sigma doorstapt naar dee Black Belt Lean Six Sigma training.

 • Wilt u meer medewerkers certificeren, dan is een projectprijs mogelijk.

Studie financiering en fiscale regelingen
» Wellicht komt u hiervoor in aanmerking ...klik hier voor meer info....

Certificering
Na afloop van deze Black Belt training eindigt deze met een Nederlandstalig examen welke leidt tot een theoriecertificering en ontvangt u na het behalen van het benodigde aantal punten (Minimaal 70% goed) een internationaal erkend LSSC Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Om dit te bereiken dient u te voldoen aan de volgende eisen:
Theorie examen. Kennis van de theorie wordt getoond door het maken van een examen. Hierin worden alle onderdelen van de training getoetst. Het gaat hierbij om een examen dat bestaat uit 75 multiple choice vragen.

Eventueel Praktijk opdracht. U voert een Lean Six Sigma opdracht uit in uw organisatie. Dit project voert u zelfstandig uit volgens de DMAIC Methode. Hierbij gaat het erom dat u aantoont een proces te kunnen analyseren en verbeteringen kunt implementeren. Wanneer er voor gekozen wordt om de training inclusief praktijkopdracht met examen en certificering te volgen wordt hier een meerprijs van €350,00 exclusief BTW voor in rekening gebracht.

Minitab 17

Minitab tijdens de Lean training

Tijdens het volgen van deze Lean Training zul je Minitab effectief kunnen gebruiken in de verschillende stappen van de DMAIC. Je leert hoe je met zowel normaal als niet-normaal verdeelde data Minitab kunt inzetten om de grondoorzaken te achterhalen en de optimale instellingen te bereiken. In deze Lean Training wordt o.a. gewerkt met oefeningen en datasets uit zowel de service als de industriële omgeving.

Minitab programma

Onderstaande onderwerpen komen hierbij aan bod.

 • Overzicht van Minitab
  • Welke functies zitten er in Minitab?
  • Hoe importeer en exporteer ik data?
  • Hoe kan ik data grafisch weergeven?
  • Welke praktische zaken, tips en tricks zijn er in Minitab?
 • Meetbetrouwbaarheid
  • Hoe stel ik de meetbetrouwbaarheid vast?
  • Hoe gebruik ik de Gage R&R en de MSA?
  • Hoe interpreteer ik de resultaten?
 • Control charts
  • Hoe stel ik voor zowel normaal als niet-normaal verdeelde data de procesprestatie vast?
  • Hoe interpreteer ik deze?
 • Capability charts
  • Hoe stel ik voor zowel normaal als niet-normaal verdeelde data vast in hoeverre het proces voldoet aan de klantspecificaties?
  • Hoe interpreteer ik deze?
 • Hypothese testen
  • Hoe stel ik hypothese testen op voor continue en niet-continue data?
  • Hoe interpreteer ik de resultaten?
  • Hoe kom ik van een statistische oplossing naar een praktische oplossing?
 • ANOVA, correlatie en regressietesten
  • Hoe gebruik ik de ANOVA, correlatie en regressietesten?
  • Hoe interpreteer ik de resultaten?
  • Hoe kom ik van een statische oplossing naar een praktische oplossing?
 • DoE
  • Hoe zet ik een experiment op?
  • Welke praktische aspecten zijn er in de uitvoer van experimenten?
  • Hoe verwerk ik de data?
  • Hoe interpreteer ik de resultaten?
© leansixsigmacoaching.nl Alle rechten voorbehouden
Call Now Button