Blended Learning e-Learning Groepstrainingen Individueel

Welke leermethode is het best passend voor U? Studiekeuze met/zonder begeleiding?

LSSC Blended-learning

Blended Learning

Blended learning is een didactisch concept dat de verschillende leercontexten - groepsbijeenkomsten, werkplek, leerteam, individueel - met elkaar verbindt vanuit een digitale leeromgeving. Dat zorgt voor een gevarieerde manier van kennisverwerving en kennisdeling, die goed aansluit bij persoonlijke leervoorkeuren. In onze opvatting van blended learning staat het leren van de student centraal. Door specifiek aandacht te besteden aan het leren op de werkplek zorgt blended learning voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk.

 

 

Groepstrainingen

worden uiteraard gegeven in omgevingen die makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen. Directe uitleg door ervaren docenten uit het bedrijfsleven. Dus altijd direct de vraagbaak aanwezig om ook heel specifiek op jouw eigen situatie in te springen.

 

LSSC elearning

e-Learning

“E-learning” is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).  E-learning wordt gebruikt binnen bedrijfsopleidingen en binnen het onderwijs.

De term “e-learning” is nog niet oud. Aanvankelijk werd gesproken over webbased leren, teleleren of online leren. Analoog aan “e-business” en “e-commerce” wordt sinds ongeveer 1999 de term “e-learning” gebruikt.

 

 

Individueel

Vanzelfsprekend is er ook individuele begeleiding en training mogelijk.

BEDRIJFSINTERN

Bij bedrijfsinterne trainingen is er een optie om in dagdelen de
trainingen te verzorgen

LSSC LOKATIE

Wij hebben door het gehele land mogelijkheden om trainingen
buitenshuis te verzorgen.

Call Now Button

X