C  E  R  T  I  F  I  C  A  A  T

verklaart dat

[certificate_student_name]

[certificate_course]

op [course_completion_date]

met succes heeft voldaan aan de internationaal geldende eisen die aan de

Lean Six Sigma Coaching

Green Belt Lean Management

 

worden gesteld en zoals die zijn gedefinieerd in

het Book of Knowledge van the American Society of Quality.

 

Deze opleiding volgt tevens het LCS Lean Competency System verbonden

aan the University of Cardiff en kent een internationale accreditering.

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  LEAN SIX SIGMA COACHING
   Certificaat nr: [certificate_code]                                                                                                                    Joop Buunk – Docent
                                                                                                                                                                                  Ede, [course_completion_date]

 

Call Now Button

X