DMAIC methode

DMAIC methode voor Operational Excellence

De Lean methode wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat met een goede waarneming van een proces het probleem en mogelijke oplossingen herkend kunnen worden. In vergelijking met Six Sigma zijn de meetfase en analysefase bij de Lean methodiek beduidend minder omvangrijk. Een voordeel is dat dit veel tijd en geld bespaart, een nadeel is dat onderbouwing vaak ontbreekt.

Daarnaast moet de procesanalist beschikken over een goed waarnemingsvermogen en een goed herkenningsvermogen. Ervaring speelt dan een belangrijke rol. Zonder onderbouwing is bovendien meer overtuigingskracht nodig. Sommige ondernemingen starten hun Lean programma direct met structureren en zichtbaar maken. Dit zijn relatief eenvoudig uit te voeren activiteiten en leiden snel tot flinke verbeteringen. Het grote voordeel is dat effecten direct waarneembaar zijn, waardoor snel een draagvlak wordt gecreëerd.

Six Sigma is gebaseerd op een klantgedreven benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering. Het uitgangspunt is uniforme meting van het kwaliteitsniveau in het hele bedrijf (alle processen) met het begrip ‘defects per million opportunities’ oftewel DPMO. Het implementeren van Six Sigma in een organisatie betekent dat beslissingen die betrekking hebben op kwaliteit, niet langer gebaseerd zijn op emoties of ervaring maar op harde data.

Om juiste beslissingen te nemen moet dus geschikte informatie verzameld worden en moet men weten hoe deze informatie kan worden gebruikt. Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Ook in Nederland zien we dat Six Sigma steeds meer wordt toegepast door zowel profit- als non-profit organisaties. Six Sigma is ook zeer goed toepasbaar in het Midden- en Klein Bedrijf.

LSSC DMAIC

SUCCES METHODE

De DMAIC-methode is een bewezen succesvolle methode die bij juiste toepassing voor fantastische resultaten zorgt. Deze methode is de rode draad in onze Lean Trainingen.
Stap 1: Define
Operational Excellence begint bij de definitiefase. Het is belangrijk de klantwens te beschrijven, inclusief de minimale en ideale performance. Op basis daarvan vorm je een verbeterteam. De definitiefase bestaat uit twee stappen: projectselectie & scope en definitie van defect/klantwens.
Stap 2: Measure
De volgende stap in de methode is de meetfase. In deze fase definieer je het defect, beschrijf je het proces en verzamel je basisinformatie over de presentatie van het product of het proces. Je stelt verbeterdoelen op en zorgt voor een geschikt meetsysteem.
Stap 3: Analyse
Na de definitiefase en de meetfase is het tijd om vast te stellen welke procesparameters (inputs/X’s) het meeste effect hebben op de kritische procesresultaten (outputs/Y’s). Dit gebeurt in de analysefase. Deze fase bestaat uit twee stappen: het bepalen van mogelijke oorzaken (X) voor de variatie in de output (Y) en het bepalen van de hoofdoorzaken (Y).
Stap 4: Improve
Tijdens deze fase identificeer je verbetermogelijkheden waarmee je kunt onderbouwen dat projectdoelstellingen worden behaald. Deze fase bestaat uit de volgende stappen: het bepalen van de optimale oplossing en het toetsen van deze oplossing.
Stap 5: Control
De laatste fase van het stappenplan is de controlefase. In deze fase wordt de gekozen oplossing geïmplementeerd. Belangrijk hierbij is dat deze wordt geborgd in het proces en in de organisatie. Deze fase bestaat uit drie stappen: het borgen en analyseren van het meetsysteem, het implementeren en aantonen van verbetering en de projectdocumentatie en overdracht.

Call Now Button

X