Green Belt Lean Six Sigma – Virtual Classroom

Doelgroep & Doelstellingen & Resultaat van de Green Belt Lean Six Sigma e-learning

Doelgroep - Voor wie is deze e-learning bestemd? De LSSC-training via e-Learning Green Belt Lean Six Sigma is uitstekend geschikt voor projectleiders, afdelingsmanagers, adviseurs, teamleiders, proceseigenaren en procesbeheerders. Met name deze medewerkers kunnen een enorme bijdrage leveren in het zien van de vele verspillingen die er in elk bedrijf te vinden zijn. Na deze training is eventueel doorstroming naar Black Belt Lean Six Sigma mogelijk.

De opleiding is uitstekend geschikt voor leidinggevenden en professionals die betrokken zijn bij verbeterprojecten en van wie een concrete en aantoonbare bijdrage wordt verwacht. De Green Belts kunnen onder leiding van Black Belts zwaardere projecten oppakken. De Green Belts zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden volgens de DMAIC Methode en ondersteunen daarbij de Black Belt in de verbeterprojecten. Zij weten waar de voordelen te plukken zijn en de gestructureerde aanpak die zorgt voor de verbetering is hun alom bekend.

Doelstelling - Waarom deze training? Na deze training kijkt u anders tegen processen aan. U kunt overbodige activiteiten identificeren en procesprestaties objectiever beoordelen. U beheerst de instrumenten waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en fouten kunt reduceren. Betere procesprestaties en een hogere kwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Green Belts Lean Six Sigma zijn in staat om verbeterprojecten aan te pakken en daar verbeteringen te realiseren van ongeveer € 20.000,--

Resultaat - U kent de filosofie en basisprincipes van Lean Six Sigma. U beschikt over brede kennis van procesverbetering volgens de Lean Six Sigma-methodiek. U heeft de capaciteiten om de Lean Six Sigma-methode toe te passen in uw organisatie. U bent in staat om leiding te geven aan verbeterteams. U kunt een Lean Six Sigma-projectplan (Charter) opstellen. U bent in staat om zelfstandig eenvoudige analyses met Minitab uit te voeren. U bent optimaal voorbereid op het Green Belt Lean Six Sigma-examen.

Inhoud
In deze uitgebreide training leer je eerst de achtergronden van Lean Management en Six Sigma kennen en hoe deze twee elkaar versterken. We leren je alle belangrijke instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. In deze training gebruiken we daarvoor een diversiteit aan Lean games, video’s en een praktijksimulatie. Op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk.

Het is belangrijk dat verbeteringen worden doorgevoerd en geaccepteerd door management en medewerkers. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Six Sigma Green Belt training. De training is opgesteld volgens de 5 stappen van de Lean Six Sigma methodiek: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC).

Overzicht v.d. tools
Hieronder vindt u een overzicht van de tools en onderwerpen die worden behandeld tijdens de training:
- Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull, ..)
- Project Management (Roles & Responsibilities, Project Charter, DMAIC, ..)
- Voice of the Customer & CTQ Flowdown
- Process Performance Metrics
- Process Flow Mapping & SIPOC
- Problem solving (8D, Cause & Effect, 5-Why, ..)
- Visualiseren van data m.b.v. Minitab, (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram
- Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot)
- Statistische technieken (Hypotheses, Correlatie, Regressie, ANOVA, Kansberekening, ..)
- 5S werkplekorganisatie
- VSM – Value Stream Mapping (Current & Future)
- SPC – Statistical Process Control
- MSA – Meetsysteem analyse
- Cpk – Process Capability & Performance
- FMEA – Failure Mode Effect Analysis & Control plan
- DOE – Design of Experiments
- Kaizen Continu verbeteren / PDCA
- Lean simulatiegame, Six Sigma case & proefexamen

Programma -  Green Belt trainingsprogramma

- Introductie in Lean Six Sigma 
o          Waar komen de methodieken vandaan?
o          Hoe versterken Lean en Six Sigma elkaar?
o          Voorbeelden van effectieve Lean Six Sigma projecten
o          Klantwaarde en 8 vormen van verspilling

- Define
o          Opstarten van een project
o          Voice of the Customer
o          Value Stream Mapping

- Measure
o          Data en data verzamelen
o          Flow en Pull
o          Kanban

- Analyze
o          Basiskennis statistiek
o          Normale verdeling en histogrammen
o          Oorzaken
o          Analyse technieken

- Improve
o          Oplossingen genereren
o          Selecteren van de beste oplossingen
o          Uitvoeren pilots
o          Veranderingen succesvol doorvoeren

- Control
o          Perfectie
o          5S, Kaizen en Poka Yoke
o          A3 management
o          Controlplan
o          Projectafsluiting

LSSC e-learningLSSC elearning

Meer info nodig? - Studielast, internationale certificering, tijdsduur
Klik op deze button: Factsheet e-Learning

Prijslijst & Factsheet e-learning

Call Now Button

X