8/10 Verspillingen Tim Woods Sr.

Tim Woods Sr. 8/10 Vormen van verspilling Verspilling van: 1. Transport 2. Inventory 3. Motion 4. Waiting 5. Overproduction 6. Overprocessing 7. Defects 8. Skills 9. SimplicityV10. Responsibility – TIMWOODS is inmiddels volwassen geworden dus is het nu Tim Woods Sr.

Z-score

Z-Score Inleiding: Wat is een normale verdeling? Theoretisch gezien is een normale verdeling een verdelingsvorm; een manier om een heleboel waarden te verdelen. Dit wordt gedaan over een symmetrisch, klokvormigmodel. Dit is tevens een voorwaarde om een normale verdeling te zijn. Een normale verdeling ontstaat over het algemeen bij veel meetwaarden (bijvoorbeeld het gewicht van bananen). Wat kun…

X-variabelen

X-variabelen zijn verantwoordelijk voor de uitkomst van het proces dus het is zaak om de X-variabelen onder controle te krijgen. De juiste hoeveelheid De juiste temperatuur Wel of geen X6…… Natuurlijke producten kennen natuurlijke variatie Y1 Teveel of te weinig X1,X2,X….. geeft waarde aan Y1 (over smaak valt niet te twisten) X1 Zout X2 Peper…

Out of Control

De term Out of Control zie je binnen de statistische procesbeheersing (SPC). Er wordt namelijk onderscheidt gemaakt tussen gewone variatie die inherent is aan het proces (common cause variation), en bijzondere variatie waar een specifieke oorzaak aan ten grondslag ligt (special cause variation). 

Kano

Kano Model Het succes van een product of dienst wordt in laatste instantie bepaald door wat de klant ervan vindt. Drie soorten eigenschappen beïnvloeden de klantperceptie. Met het Kano-model zijn ze eenvoudig te traceren. Het Kano-model is een theorie voor productontwikkeling en de klanttevredenheid ontwikkeld in de jaren 80 door professor Noriaki Kano, die de…

Control Charts met UCL en LCL

Control Charts Een regelkaart (control chart) van de fabricage van speelgoedautootjes. De nieuwe manager van een speelgoedfabriek wil graag weten hoe het staat met de klachten die de afdeling verkoop ontvangt, want meer dan 11 % vindt hij toch wel veel te hoog. Het klachtenpercentage van speelgoedauto’s met mankementen wordt geregistreerd. In januari: 12,3 % februari 10,5 en…

Yield – (Procesrendement of opbrengst) & Rolled Throughput Yield (RTY)Yield (opbrengst)RTY

Yield – (Procesrendement of opbrengst) & Rolled Throughput Yield (RTY) Yield (opbrengst) Binnen Lean Six Sigma is yield een indicator voor de ‘opbrengst’ van een proces, oftewel de mate waarin een proces in één keer de bedoelde defectvrije uitkomst voortbrengt. De yield geeft de proportie juiste eenheden weer, oftewel de ratio van het aantal producten…

QFD Quality Function Deployment

Quality Function Deployment QFD Een onderdeel van Lean Six Sigma en eigenlijk specifiek Six Sigma is Quality Function Deployment (QFD), ofwel kwaliteitfuncties opstelling. Het is een methode om klantenwensen en marktvragen te vertalen in ontwerpeisen. Het proces van klantenwensen naar marktvragen c.q. verwachtingen verloopt meestal in een aantal stappen, bijvoorbeeld: klantwensen opstellen, functie-eisen, functionele specificatie,…