Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Print

Non Value Added

Muda Mura Muri

MUDA, verspilling, bestaat uit 8 typen (7 door Toyota gedefinieerd, + skills). Deze zijn: Defecten, Overproductie, Wachten, Niet gebruikt Talent, Transport, Inventory (voorraden), Motion (beweging) en Exces processing.  Er zijn vele tools beschikbaar om verspillingen te identificeren en uit je proces te halen, waaronder Poke Yoke, Kanban, Takt tijd, SMED en One-Piece-Flow.

MURA, variatie, is onder anderen te vinden in verschillen in klantvraag, procestijden per product, of de variatie van medewerkers die eenzelfde taak uitvoeren. In een productieomgeving met lage aantallen en grote productvariatie is een grotere flexibiliteit nodig dan in een grote aantallen – kleine productvariatie. Wanneer je deze variatie niet aanpakt vergroot je de kans op Muri, en daarmee op Muda.

MURI, overbelasting, tot slot, is het gevaar dat ontstaat door te veel verspilling uit het proces te halen. Wanneer operators of machines voor meer dan 100% ingezet worden om werk af te krijgen raken zij overbelast, wat in het geval van machines breakdowns betekent, en ziekte in het geval van medewerkers. Om het gebruik van machines te optimaliseren en in goede staat te houden kan Preventief onderhoud geïmplementeerd worden en om gezondheid van medewerkers te waarborgen dient veiligheid te allen tijden de belangrijkste focus van productie ontwerp te zijn.

Inhoudsopgave