Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Print

Yield – (Procesrendement of opbrengst) & Rolled Throughput Yield (RTY)Yield (opbrengst)RTY

Yield – (Procesrendement of opbrengst) & Rolled Throughput Yield (RTY)

Yield (opbrengst)

 

RTY1

 

Binnen Lean Six Sigma is yield een indicator voor de ‘opbrengst’ van een proces, oftewel de mate waarin een proces in één keer de bedoelde defectvrije uitkomst voortbrengt. De yield geeft de proportie juiste eenheden weer, oftewel de ratio van het aantal producten dat defectvrij uit een proces(stap) komt en het totale aantal producten die het proces zijn ingegaan.

 

 

RTY2

 

 

 

In het bovenstaande voorbeeld is de (traditionele) Yield van proces A te bereken als 347/352 x 100% = 98,6%. Binnen Lean Six Sigma wordt de traditionele Yield niet gebruikt als indicator voor de procesprestaties. Door de Yield te relateren aan het produceren zónder defecten, wordt de lat hoger gelegd! Alleen de eenheden die geproduceerd worden zonder defects worden gerekend tot de opbrengst van een proces.

Binnen proces A worden van de van de 352 (grondstof)items die het proces zijn ingegaan, bij een inspectie 103 items afgekeurd. Van de afgekeurde items kunnen 98 items alsnog worden hersteld (rework), maar vallen 5 items uit. Dit betekent dat er slechts (352 – 103 =) 249 items defect- en rework-vrij zijn geproduceerd. Binnen Lean Six Sigma wordt deze ‘opbrengst’ wel gebruikt als indicator voor de procesprestaties en de First Time Yield (FTY) genoemd.

De FTY staat voor de verhouding tussen het aantal items defect- en rework-vrij wordt geproduceerd ten opzichte van het aantal grondstofitems dat het proces is ingegaan. In het voorbeeld is de FTY dus gelijk aan 249/352 x 100% = 70,7%. De First Time Yield (FTY) verschilt van de traditionele yield “omdat ze in tegenstelling tot de traditonele opbrengst de harde werkelijkheid van de effectiviteit van het proces vastlegt, inclusief inspecties en het opnieuw bewerken”. Anders gezegd: de traditionele opbrengst geeft een misleidend perspectief dat het effect van inspectie en herbewerking verbergt.

Binnen Lean Six Sigma worden alle handelingen die moeten worden verricht om een product te herstellen of over te doen, samengevat met de term ‘verborgen fabriek’.
De verborgen fabriek is vaak een zeer dure fabriek, omdat er veel kosten moeten worden gemaakt waar geen opbrengsten tegenover staan. Het is puur verlies.

 RTY3


De verborgen fabriek is een natuurlijke uitwas van het onvermogen de vereiste specificatie op de juiste wijze na te leven in de eerste gang door het proces. Overal in de organisatie ontstaan verborgen fabrieken die zich nestelen als stilzwijgende aanhangsels van standaardprocessen. Het meten van de opbrengst met de first time yield-methode dwingt je objectief de effectiviteit van processen te beoordelen en accepteren.

Bij proces A beslaat de verborgen fabriek van inspectie en het opnieuw bewerken binnen het proces: 98,6% – 70,7% = 27,9% van de productie.

In de praktijk zal een proces vaak bestaan uit uit meer dan één achtereenvolgende processtappen. Om in dit geval de opbrengst van het proces te berekenen volgens de FTY-methode, moet je de FTY van alle stappen met elkaar te vermenigvuldigen. Deze metric wordt binnen Lean Six Sigma de Rolled Throughput Yield (RTY) genoemd. De RTY is de kans dat een eenheid alle processtappen de eerste keer met succes (defect- en rework-vrij) doorloopt.

Stel dat in het onderstaande voorbeeld een proces bestaat uit vijf processtappen (p1 t/m p5), met elk een FTY van 71%.

RTY4

 

De formule voor de RTY is in dit geval:

RTY = FTYp1 x FTYp2 x FTYp3 x FTYp4 x FTYp5

RTY = 0,71 x 0,71 x 0,71 x 0,71 x 0,71 = 0,18 (18%)

Op basis van de gewenste RTY is af te leiden wat de benodigde prestaties moeten zijn van de afzonderlijke processtappen. Een gewenste RTY van 95%, bij een voortbrengingsproces dat bestaat uit vijf processtappen impliceert dat elke processtap 99% moet scoren (0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 = 0,95).

Vorige Control Charts met UCL en LCL
Inhoudsopgave