LSSC Lean Management & Lean Six Sigma Trainingen

Lean Six Sigma - van Preventie naar Perfectie

LEAN MANAGEMENT & LEAN SIX SIGMA TRAININGEN

Diverse mogelijkheden om de LSSC training met heel veel plezier te volgen en succesvol af te sluiten. Maak de voor u juiste en bij u passende keuze. Liever klassikaal op 1 van de LSSC Lokaties? Of Inhouse in uw bedrijf? Er zijn meerdere mogelijkheden en wij zijn flexibel en behulpzaam in het zoeken naar de juiste keuze. Past e-learning beter, dan zijn ook hier mogelijkheden.

Met meer collega's van hetzelfde bedrijf op de eigen locatie en zelfs met ondersteuning bij gerichte praktijkopdrachten kunnen wij u van dienst zijn. 

DE METHODE - DMAIC

De Lean methode  wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat met een goede waarneming van een proces het probleem en mogelijke oplossingen herkend kunnen worden. In vergelijking met Six Sigma zijn de meetfase en analysefase bij de Lean methodiek beduidend minder omvangrijk. Een voordeel is dat dit veel tijd en geld bespaart, een nadeel is dat onderbouwing vaak ontbreekt. Daarnaast moet de procesanalist beschikken over een goed waarnemingsvermogen en een goed herkenningsvermogen.

Ervaring speelt dan een belangrijke rol. Zonder onderbouwing is bovendien meer overtuigingskracht nodig. Sommige ondernemingen starten hun Lean programma direct met structureren en zichtbaar maken. Dit zijn relatief eenvoudig uit te voeren activiteiten en leiden snel tot flinke verbeteringen. Het grote voordeel is dat effecten direct waarneembaar zijn, waardoor snel een draagvlak wordt gecreëerd.

Six Sigma is gebaseerd op een klantgedreven benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering. Het uitgangspunt is uniforme meting van het kwaliteitsniveau in het hele bedrijf (alle processen) met het begrip ‘defects per million opportunities’ oftewel DPMO. Het implementeren van Six Sigma in een organisatie betekent dat beslissingen die betrekking hebben op kwaliteit, niet langer gebaseerd zijn op emoties of ervaring maar op harde data.

Om juiste beslissingen te nemen moet dus geschikte informatie verzameld worden en moet men weten hoe deze informatie kan worden gebruikt. Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Ook in Nederland zien we dat Six Sigma steeds meer wordt toegepast door zowel profit- als non-profit organisaties. Six Sigma is ook zeer goed toepasbaar in het Midden- en Klein Bedrijf.

 

SUCCES METHODE

LSSC DMAICDe DMAIC-methode is een bewezen succesvolle methode die bij juiste toepassing voor fantastische resultaten zorgt. Deze methode is de rode draad in onze Lean Trainingen.

Stap 1: Define
Operational Excellence begint bij de definitiefase. Het is belangrijk de klantwens te beschrijven, inclusief de minimale en ideale performance. Op basis daarvan vorm je een verbeterteam. De definitiefase bestaat uit twee stappen: projectselectie & scope en definitie van defect/klantwens.

Stap 2: Measure
De volgende stap in de methode is de meetfase. In deze fase definieer je het defect, beschrijf je het proces en verzamel je basisinformatie over de presentatie van het product of het proces. Je stelt verbeterdoelen op en zorgt voor een geschikt meetsysteem.

Stap 3: Analyse
Na de definitiefase en de meetfase is het tijd om vast te stellen welke procesparameters (inputs/X’s) het meeste effect hebben op de kritische procesresultaten (outputs/Y’s). Dit gebeurt in de analysefase. Deze fase bestaat uit twee stappen: het bepalen van mogelijke oorzaken (X) voor de variatie in de output (Y) en het bepalen van de hoofdoorzaken (Y).

Stap 4: Improve
Tijdens deze fase identificeer je verbetermogelijkheden waarmee je kunt onderbouwen dat projectdoelstellingen worden behaald. Deze fase bestaat uit de volgende stappen: het bepalen van de optimale oplossing en het toetsen van deze oplossing.

Stap 5: Control
De laatste fase van het stappenplan is de controlefase. In deze fase wordt de gekozen oplossing geïmplementeerd. Belangrijk hierbij is dat deze wordt geborgd in het proces en in de organisatie. Deze fase bestaat uit drie stappen: het borgen en analyseren van het meetsysteem, het implementeren en aantonen van verbetering en de projectdocumentatie en overdracht.

 

LSSC Students

LEAN SIX SIGMA COACHING

"Aangepast aan ieders mogelijkheden! Individueel, klassikaal en blended learning met coaching zorgde ervoor dat wij allemaal met goed gevolg de training hebben kunnen afsluiten"

Haal alles uit jezelf

Jij maakt daadwerkelijk zelf het verschil

In je eigen tempo  wanneer het jou het beste past

Ongestoord in je eigen omgeving zoals jij dat wilt 

Individueel, maar met je eigen coach altijd dichtbij

knal jij uit de startblokken als het echt nodig is?

Start nu!!

Trainers & Coaches

De LSSC Trainers & Coaches
Gecertificeerde en ervaren Black Belts / Lean expert met meer dan 5 jaar concrete praktijkervaring. Ervaren met het werken met operationele teams en makkelend schakelend tussen de werkvloer, lijnmanagement en project/programmaorganisatie. 
© leansixsigmacoaching.nl Alle rechten voorbehouden
Call Now Button

X