De Lean Management en de Lean Six Sigma trainingen (fysieke bijeenkomsten) worden ook aangeboden als e-learning.

Beide trainingsvormen kennen exact dezelfde trainingsinhoud.  Kies je voor een e-learning maar heb je behoefte aan extra uitleg dan is instappen in een fysieke bijeenkomst een optie. Vraag maar naar de mogelijkheden.

Lean en Six Sigma worden vaak samen genoemd. Belangrijk is het om te weten dat het wel degelijk 2 verschillende disciplines zijn. Organisaties weten vaak niet goed hoe te starten met verbetertrajecten. Voor het selecteren van de juiste training geven wij een korte uitleg. Deze trainingen zijn altijd maatwerk en afhankelijk van uw organisatie, de vooropleiding en/of kennisstand van uw medewerkers.

Lean –
Doel van Lean is om een proces te creëren waarbij zo veel mogelijk waarde wordt toegevoegd en verspillingen worden geëlimineerd. Dit resulteert in een output in lijn met de verwachtingen van de klant en in een minimale doorlooptijd. In onze Lean trainingen leert u dus om zo efficiënt mogelijk aan de klantvraag te voldoen, met zo min mogelijk verspillingen.

Six Sigma – Uitgangspunt bij Six Sigma is de variatie die elk proces kent, te verminderen. Doordat we een systematische aanpak hanteren (Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC)), waarbij diverse statistische tools worden gebruikt om de oorzaak van de variatie te achterhalen, kunnen de processen worden verbeterd tot een zogenaamd Six Sigma niveau. Dit houdt in dat we in slechts 3,4 keer op de 1 miljoen een situatie hebben waarin niet wordt voldaan aan de klantverwachtingen. De filosofie van Six Sigma is dus dat elke organisaties moet streven om haar processen op een Six Sigma niveau te krijgen, waarbij dus in vrijwel alle gevallen aan de klantverwachting wordt voldaan.