Acca model

< Alle onderwerpen

Het ACCA model in een notendop: Hoe gaan mensen over tot Actie, daarvoor moeten ze eerst gecommitteerd zijn aan de actie. En daarvoor moeten ze eerst de Actie begrijpen en daarvoor moeten ze eerst bewust zijn dat actie nodig is. Deze volgorde kun je moeiteloos mappen op de Golden Cirkels (Start with Why – Simon Sinek): Why, How, What.

Als deze pijl niet soepel tot actie leidt, dan zit er ergens een probleem:

1. Probleem zit op het niveau van Awareness: men herkent het belang van het probleem niet, check dit; je hoort mensen zeggen “het valt wel mee”, “ik heb er weinig last van”, “het lost zich wel weer op”, “de klant betaalt er toch voor”, … Actie: zorg voor een helder probleem, met feiten (kosten/tijd), herleidbaar tot de doelen van de organisatie (WE hebben een probleem).

2. Probleem zit op het niveau van Comprehension: men onderkent het belang maar begrijpt de impact óf de Lean methode onvoldoende; je hoort mensen zeggen “ik snap niet wat er precies de bedoeling is”, “het kan van alles zijn”, “hoe kan Lean dit nou oplossen”,… Actie: uitleggen van de feiten, toelichten van de methode, laten zien wat de klanten ervaren, maak risico’s visueel, werk met grafieken, foto’s, verhalen van de klant / werkvloer.

3. Probleem zit op het niveau van Commitment: men begrijpt wel ongeveer wat er aan de hand is, maar men geeft het geen prio; je hoort mensen zeggen “eerst zorgen dat het werk af is”, “daar wordt ik niet voor betaald”, “ik ga dit niet alleen doen”, … Actie: LSD – luisteren samenvatten doorvragen – wat is er aan de hand? Waardoor ontstaat de weerstand? Zacht op mensen, hard op het proces: het gaat om procesfouten, niet om mensen die fouten maken.

4. Probleem: Je zit op het niveau van Action, maar het team strandt ergens. Opdrachten doorkruisen het werk, methode wordt verkeerd toegepast of niet begrepen, men wil snel klaar zijn (jump to solutions). Je hoort mensen zeggen “er gaat iets mis”, “we moeten iets anders doen”, … Actie: kennis repareren, op gang helpen, audit, duidelijke en haalbare doelen stellen (is het SMART?), successen vieren, elkaar ondersteunen en blijvende focus bij het MT organiseren (bi-weekly meetings etc.).

Call Now Button

X