Alternatieve Hypothese

< Alle onderwerpen

Bij hypothesetoetsing worden 2 hypotheses of
veronderstellingen geformuleerd: de nulhypothese en de
alternatieve hypothese. De kans of de nulhypothese klopt,
wordt getoetst. Als de kans hierop heel klein is geworden
wordt de nulhypothese verworpen en de alternatieve
hypothese aangenomen.

De nulhypothese wordt
geformuleerd als: ‘er is geen verschil tussen….’ (b.v. groep
1 is gelijk aan groep 2).

De alternatieve hypothese wordt
geformuleerd als: “er is een verschil tussen…” (b.v. groep
1 is niet gelijk aan groep 2, dus we hebben een statistisch
verschil gevonden).

Call Now Button

X