Analyze

< Alle onderwerpen

Na de definitiefase en de meetfase is het tijd om vast te stellen welke procesparameters (inputs/X’s) het meeste effect hebben op de kritische procesresultaten (outputs/Y’s). Dit gebeurt in de analysefase. Deze fase bestaat uit twee stappen: het bepalen van mogelijke oorzaken (X) voor de variatie in de output (Y) en het bepalen van de hoofdoorzaken (Y).

Het bepalen van mogelijke oorzaken voor variatie
In de Measurefase is de klantwens vertaald naar procescriteria. Tijdens de analysefase worden de oorzaken in kaart gebracht, die impact hebben op deze procescriteria. Hierbij gaat het niet om ‘de’ oorzaak, maar om mogelijke oorzaken. Een enorm belangrijke is dat elk proces een natuurlijke variatie heeft. Denk bijvoorbeeld aan een proces (het bereiden van een maaltijd) waarbij echt natuurlijke producten gebruikt worden. Vanuit de procesbeschrijving wordt bepaald welke procesinformatie noodzakelijk is en waar deze informatie kan worden verzameld.

Het bepalen van hoofdoorzaken
Pas in deel twee van de Analysefase wordt de stap gemaakt van mogelijke oorzaak naar hoofdoorzaak. Hiervoor zijn veel statische tools beschikbaar. Welke tool je het beste kunt kiezen, is afhankelijk van welk type data (X en Y) gebruikt wordt. Hierbij is ook de boordeling van de dataset van belang. Is deze bijvoorbeeld normaal verdeeld? Veelvoorkomende toetsen zijn de Sample T-test (significante verschillen in steekproeven), de ANOVA-procedure (welke stratificatiefactoren hebben invloed op Y), Regressietesten en Propertietesten.

Valkuilen binnen Analyse
1. De analysefase wordt overgeslagen
Tijdsdruk, aannames en eerdere analyses zorgen vaak voor stress tijdens de analysefase en kunnen er zelfs voor zorgen dat deze fase helemaal wordt overgeslagen.

2. Er wordt geen gedegen analyse uitgevoerd
Door het ontbreken van analytische kennis in het projectteam ontstaat de kans dat meningen op basis van intuïtie of ervaring worden omarmd en veelal met onjuiste of onvolledige analyses worden onderbouwd. Dit is een lastig te achterhalen probleem, omdat de aannames logisch zijn. De onderbouwing wordt dan vaak niet aan nadere analyse onderworpen.

Call Now Button

X