Anova

< Alle onderwerpen

ANOVA staat voor Analysis of Variance. Statistische hypothesetoets die test of de gemiddelde
waardes van 3 of meer populaties gelijk zijn.

De nul-hypothese stelt dat alle gemiddeldes gelijk zijn; de alternatieve hypothese stelt dat tenminste 1 gemiddelde afwijkt.

Call Now Button

X