Bottleneck

< Alle onderwerpen

Een bottleneck of knelpunt is een proces dan wel
processtap die voor het hele proces de beperkende factor
vormt. De term komt terug in Theory of Constraints.

Call Now Button

X