Brainstormen

< Alle onderwerpen

De basis van de brainstormtechnieken vinden we bij de traditionele methode.
In een brainstormsessie wordt (in groepen) nagedacht over een bepaald vraagstuk. Op de agenda van de vergadering  wordt dit duidelijk aangegeven.

De voorzitter ‘organiseert’ een en ander. Dit betreft zowel de exacte vraagstelling, als een inleiding op ‘het brainstormen’ en de eventuele groepsindeling. De notulist noteert alle ideeën die geopperd worden. Indien de vergadering in groepen wordt gesplitst, noteert een van de groepsleden alle ideeën binnen de groep.

Gedurende een aantal minuten laten de deelnemers aan de vergadering hun gedachten de vrije loop. Aansluitend worden de ideeën geordend en worden prioriteiten aangebracht. Op die manier worden de mogelijke oplossingen doelgericht in kaart gebracht.

Richtlijnen:
1. Het doel moet duidelijk zijn voor iedereen
2. Warming up: Geef iedereen de tijd (enkele minuten) om zijn of haar gedachten te laten gaan
3. Verzamel zoveel mogelijk ideeën – dit is eigenlijk de essentie van de brainstorm
•    Alles is goed, geen discussie of kritiek op een idee, dit wekt onrust
•    Bouw verder op ideeën en uitspraken van anderen
•    Verzamelen kan op verschillende manieren. Een erg goede methode is om dit te doen met iemand die via een beamer de genoemde uitspraken direct kan opschrijven.
4. Gebruik technieken om brainstorm te laten opleven (energizers)
5. Sluit af met:
•    Opsomming van alle ideeën
•    Samenvoegen gelijkende ideeën
•    Verhelder vervolgstappen, want anders is het allemaal voor niets geweest.

Uiteraard zijn er meer brainstorm manieren te bedenken. Met Post-its is ook een veel gebruikte manier. In groepen werken.

Call Now Button

X