Brainstormen

< Alle onderwerpen

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel het
snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of
vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een
brainstormsessie is dat een waardeoordeel over de
geopperde ideeën wordt uitgesteld, totdat alle ideeën zijn
opgesomd. Een brainstormtechniek waarbij men manieren
verzint om de situatie erger te maken in plaats van beter.
Om het probleem op te lossen zal men dan het
tegenovergestelde kunnen doen van wat werd verzonnen

Call Now Button

X