Brainwriting 6-3-5

< Alle onderwerpen

Brainwriting (ook bekend als de 6-3-5 methode, of
Methode 635) is een creatieve groepstechniek waarbij
door 6 deelnemers 3 ideeën worden opgeschreven per
deelnemer. Daarna worden vellen doorgeschoven en
aangevuld. Het doel is om in korte tijd veel ideeën te
genereren. Specifieker kun je deelnemers vragen om
“Great, Simple and Stupid” idee.

Call Now Button

X