Businesscase

< Alle onderwerpen

Een businesscase is een term uit projectmanagement
waarin de zakelijke afweging om een project of taak te
beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden
de kosten afgewogen tegen de baten. Vaak wordt aan de
hand van de businesscase besloten om wel of niet te
starten en/of verder te gaan met een project.

Call Now Button

X