Centrum Maten Modus Mediaan Gemiddelde

< Alle onderwerpen

Centrummaten

De modus, mediaan en het gemiddelde worden de centrummaten genoemd.  Op de eerste plaats willen we graag weten waar het midden van de metingen zit. Dat geeft immers aan hoe groot de metingen ongeveer zijn.  Op de tweede plaats willen we weten hoe ver de metingen zo’n beetje van dat midden afliggen. Ofwel: hoe ver de metingen uit elkaar liggen; hoe groot de spreiding in de metingen is.  Om het “MIDDEN” van een serie metingen aan te geven zijn er drie mogelijke manieren. Die heten de centrummaten en we zullen ze één voor één bespreken.

Modus
De waarneming die het meest voorkomt in een reeks is de modus
Voorbeeld
Gegeven is de rij: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7
De 6 komt het vaakst voor. Dus 6 is de modus.

Mediaan
De mediaan is het middelste getal in de waarnemingen als je die getallen op volgorde zet. Je kan dus zeggen dat 50% van de waarnemingen onder de mediaan en 50% boven de mediaan bevinden.
Oneven aantal waarnemingen: Middelste getal nemen.
Even aantal waarnemingen: Er is geen middelste getal. Wel twee getallen die samen het midden vormen. Neem het gemiddelde van die twee getallen.

Gemiddelde
Het gemiddelde kan je op de volgende manier berekenen:
gemiddelde = som alle waarnemingen / aantal waarnemingen Nou, die kent iedereen natuurlijk wel. Gewoon alle getallen optellen en dan delen door hoeveel het er waren.

Bij een klassenindeling dan doe je gewoon alsof alle metingen in een klasse gelijk zijn aan het klassenmidden (kijk goed uit wát dat klassenmidden is!). Je krijgt dan een schatting voor het gemiddelde, het werkelijke gemiddelde is niet precies bekend natuurlijk, want je weet niet hoe de metingen wérkelijk over de klassen verdeeld waren.
Het teken dat we gebruiken voor het gemiddelde is een x met een streepje erboven.

Rechts zie je nog wat je je zo’n beetje voor kunt stellen bij het gemiddelde. Als je histogram gemaakt zou zijn van houten blokken is het gemiddelde het punt ten opzichte waarvan het hele histogram in evenwicht is.

Call Now Button

X