Chi Kwadraat

< Alle onderwerpen

Het gebruik van de Chi-kwadraat toets kan het beste worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 1
Bananenvliegen worden gekruist. Men verwacht onder de nakomelingen evenveel donkere vliegen als lichtgekleurde vliegen. Men krijgt 100 nakomelingen waarvan 42 licht en 58 donker. De onderzoeker wil graag weten of deze uitkomst in overeenstemming is met zijn verwachting en de afwijking dus het gevolg is van toeval. Iedere afwijking, zelfs de grootste kan door toeval ontstaan. Daarom heeft men ook hier een grens getrokken.

Als de kans dat een gevonden afwijking door het toeval ontstaan is kleiner is dan 5% (p = 0.05) dan noemt men de resultaten van de steekproef significant (=betekenisvol).

Als de kans dat de afwijking door het toeval ontstaan is kleiner is dan 1% (p= 0.01), dan noemt men de resultaten van de steekproef zeer significant.

Berekening van de Chi-Kwadraat de X2
Probleem:  Is de gevonden verhouding tussen de lichte en donkere nakomelingen 42:58 in overeenstemming met de verwachte verhouding 1:1?

Hypothese:
Men gaat standaard uit van een 0-hypothese (H0).
In dit geval dat er geen significant verschil is tussen de gevonden en de te verwachten aantallen. Met andere woorden: de gevonden verschillen zijn veroorzaakt door toeval.

Uitkomst = 2,56

Er zijn 2 groepen onderzocht. Het aantal vrijheidsgraden is het aantal groepen – 1
In de tabel vind je dat de kans dat dit verschil door toeval is ontstaan groter is dan 10% (p > 0.1) : want 2,56 is kleiner dan 2,706.
Er is dus geen verschil tussen het aantal licht en donkere dieren aangetoond.
Conclusie: Het resultaat is in overeenstemming met de hypothese.

Call Now Button

X