Chi Square Test, Chi-Kwadraat test

< Alle onderwerpen

Een chi-kwadraat test is een statistische hypothesetest
voor discrete data. De test vergelijkt proporties in twee of
meer populaties met behulp van verdelingen in tabellen.

Call Now Button

X