Confidence Interval

< Alle onderwerpen

Nederlands: betrouwbaarheidsinterval. Het confidence
interval wordt berekend op basis van een steekproef en is
een bereik waar de werkelijke waarde met een bepaalde
waarschijnlijkheid (meestal 95%) binnen valt.

Call Now Button

X