Control limits

< Alle onderwerpen

Nederlands: regelgrenzen. Control Limits (‘Regelgrenzen’)
ook wel de natuurlijke grenswaardes van het proces of de
“voice of the proces”.

Het zijn horizontale lijnen die meestal plus en min 3 sigma van het gemiddelde afliggen.
Hierdoor komen punten die buiten deze lijn liggen maar in
99,7% van de gevallen voor. Als er vaker van dit soort
uitzonderingen te zien zijn is er wat raars aan de hand.
Controle limieten zijn geen specificatielimieten die de eisen
van de klant weergeven.

Call Now Button

X