Correlatiecoëfficient

< Alle onderwerpen

Pierson’s Correlatiecoefficient (r): een maat van de lineaire
relatie tussen twee continue variabelen. Ligt tussen -1
(perfect negatief verband) en 1 (perfect positief verband).

Een correlatiecoëfficiënt van 0 duidt op ontbreken van een
relatie.

Call Now Button

X