Cost of poor quality

< Alle onderwerpen

Dit zijn kosten die worden gemaakt door slechte kwaliteit.
Voorbeelden van deze kosten zijn: uitval, herbewerking,
klachtenafhandeling, schadevergoedingen, het
productieproces dat stil staat vanwege een storing etc.

Call Now Button

X