Cp Procescapabiliteit

< Alle onderwerpen

De procescapabiliteitsindex Cp is het kengetal dat staat voor de verhouding tussen het technische tolerantiegebied en de variatie van het proces, uitgedrukt in zes maal de spreiding.

Stel: je wilt je auto in de garage zetten. Dan zijn er wel een paar vereisten vooraf. Je wilt dat je garagedeur breder is dan je auto. Logisch. Niemand hoeft je uit te leggen dat je wel netjes (niet teveel naar links of rechts) voor de opening moet staan om je auto de garage in te rijden. Ook erg logisch.

Er is een klantvraag. De breedte van de garagedeur is wat je klanten willen. Er is een minimale eis (de linkerkant van je deur) en een maximale eis (de rechterkant van jouw deur). Samen geeft dit een bepaalde breedte (de tolerantie) waar je auto door moet passen.
Nu kijken we naar het proces. De auto is jouw proces. De breedte van je auto is de spreiding of variatie in het product van je proces.

Wanneer de auto (met deze breedte) precies door de garagedeur past geldt Cp=1. Past hij niet (deur te smal en/of auto te breed) dan is de Cp kleiner dan één en is de Cp groter dan één dan past de auto er royaal in. Je wilt dus dat Cp=1 of nog liever groter dan 1.

     

De Cp zegt niets over het werkelijke aantal producten dat buiten de specificatielimiet(en) vallen omdat de verdeling niet precies midden in het technische tolerantiegebied hoeft te liggen. Daarom is voor de klant de feitelijke procescapabiliteit belangrijker. De procescapabiliteitsindex die hier bij hoort is de Cpk.

Bij de vergelijking tussen procesprestaties en specificatielimieten kun je een aantal kengetallen berekenen, de zogenaamde procescapabiliteitsindices. Deze indices geven aan in welke mate het proces capabel is de gegeven specificatiegrenzen te garanderen.

Een vuistregel is dat de Cp-waarde > 1,33 moet zijn.

Call Now Button

X