Cpk Procescapabiliteit

< Alle onderwerpen

Cp zegt iets over waar het proces toe instaat is
Cpk vertelt waar het proces daadwerkelijk staat.

 

  • Verhouding tussen de afstand van het procesgemiddelde tot de dichtsbijzijnde specificatielimiet en de procesvariatie uitgedrukt in drie maal de spreiding (standaarddeviatie).
  • Cpk houdt rekening met hoe de verdeling van de procesprestaties gepositioneerd is ten opzichte van de specificatielimieten.
  • Cpk is eenzijdig. Enkel door eenzijdig te kijken kan de verschuiving van het proces worden gemeten.
  • Er zijn dus 2 aparte berekeningen (een voor elke kant)
  • De laagste waarde is relevant.
  • Als Cpk = 2 is sprake van een proces op 6 sigma niveau (3,4 DPMO). Dit komt overeen met 99,7% van de procesprestaties.

De Cp en Cpk geven de procescapabiliteit aan voor de korte termijn. Als het gaat om de langetermijn worden de waardes uitgedrukt als Pp en Ppk. Gezien het verschil tussen korte en lange termijn wordt bij Cp en Cpk als het gaat om de procesvariatie ook wel gesproken over de ‘within variation’ en gaat het bij de procesvariatie bij Pp en Ppk dus om de ‘overall variation’.

Hét grote verschil tussen Cp en Cpk is dat Cp géén rekening houdt met de locatie (‘centrering’) van het proces. Cpk houdt juist wel rekening met hoe de verdeling van de procesprestaties gepositioneerd is ten opzichte van de specificatielimieten. De ‘k’ binnen Cpk staat voor ‘katayori’ dat Japans is voor afwijking of verschil. Wanneer het procesgemiddelde precies tussen de specificatielimieten ligt, zijn Cp en Cpk gelijk. Als het gemiddelde niet in het midden van het technische tolerantiegebied ligt, gaan de procescapabiliteitsindices van elkaar verschillen, waarbij Cpk altijd kleiner dan Cp. Cp is de bovengrens voor Cpk. Dit zie je duidelijk terug in de onderstaande voorbeelden:

 

Call Now Button

X