CTQ Matrix

< Alle onderwerpen

Een matrix waarin de klachten van de klant over een
bepaald proces worden gegroepeerd, om daarna de
basisbehoefte van de klant te bepalen. Op basis van deze
klantbehoeftes worden de CTQ’s geformuleerd.

Call Now Button

X