Dagstart

< Alle onderwerpen

Het inzetten van Dagstartborden zorgt ervoor dat bij het dagelijkse werk de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.

De steeds terugkomende vragen zijn oa:
Was gisteren een goede dag?
Wat ging er goed en wat zou er beter kunnen?
Wie heeft er gisteren lekker gewerkt en waarom liep dat zo goed?
Wat zijn de doelen voor vandaag?
Wie kan er helpen en wie heeft er hulp nodig?

Elke dagstart is een staand overleg!!!
Steeds meer organisaties (profit en non-profit) werken met een dagstartbord. Dit is een dialoog, een kort teamoverleg van 5-10 minuten of zelfs korter aan het begin van iedere werkdag. (Gemiddeld 10 minuten) Samen wordt besproken hoe het gegaan is de vorige dag (de evaluatie) en of we alert moeten zijn op bijzondere zaken deze dag (gaan we vandaag de wedstrijd winnen). Het gebeurt allemaal op de werkvloer. Er wordt bekeken in hoeverre doelen van de afgelopen dag zijn behaald en wat voor doelen er zijn voor vandaag, steeds met de langere termijn doelen voor ogen. Bottlenecks in het werk en mogelijke verbeteringen staan centraal, waardoor het continu verbeteren verder op gang komt.

Een dagstart werkt het beste wanneer de teamleden tijdens het overleg staan. Het staan vergroot de creativiteit, houdt het tempo hoog en de benodigde tijdsduur laag; de meeste mensen willen tenslotte liever niet te lang staan. Het voorzitterschap wordt per bijeenkomst gewisseld. Eigenlijk kan iedereen die hamer overnemen. Wel is enorm belangrijk dat het een dialoog is en geen eenrichtingsverkeer. Gebruikmaken van alle input van alle medewerkers. Als een onderwerp echter te lang gaat duren of slechts enkele medewerkers zijn hier bij betrokken zodat er eigenlijk veel medewerkers staan te wachten, dan wordt dit onderwerp apart in een kleinere groep besproken.
Voor de dagstart wordt een vaste structuur en agenda gehanteerd.

Hier past u het bord aan om zoveel mogelijk bij organisatie en doelen te laten passen. Alle belangrijke punten die tijdens de dagstart naar voren komen worden direct kernachtig op visueel opvallende manier op de borden verwerkt (visueel management). Doordat de dagstart zo kort is, zullen de teamleden heel kort en bondig (leren) formuleren. Belangrijk is verder dat de manager in staat is in het overleg opbouwende feedback te geven.
Aan het begin van het overleg kan men starten met de ‘verbazing’ van de vorige dag: wat viel de teamleden op aan de prestaties van gisteren? Verder zou een vast punt van de agenda kunnen zijn dat alle deelnemers een ‘succes van de dag’ benoemen.
De roep om ook digitaal een dagstart te kunnen houden is eigenlijk vanzelfsprekend.
Een conference-call is snel opgezet en hierdoor zijn ook medewerkers die parttime of vanuit huis of verkopers betrokken bij de dagelijkse (soms wekelijkse) Dagstarts.

Call Now Button

X