De 5 principes van Lean

< Alle onderwerpen

De 5 principes van Lean
1. WAARDE Klantwaarde – wat wil de klant? – bepaal de waarde zoals deze door de klant gezien wordt. Het draait om de klant: stel de klant centraal en doe wat hij of zij waardevol vindt.
2. WAARDESTROOM Bepaal waardetoevoegende activiteiten en elimineer verspillingen. Doe alleen wat waarde toevoegt identificeer die [activiteiten] die niks toevoegen of zelfs voor verspilling zorgen en schrap die.
3. FLOW Zorg voor continue flow, een vloeiend verloop in de processen in de waardeketen: alles moet zoveel mogelijk stromen, zonder voorraadvorming en wachttijden, waardoor doorlooptijden verkort worden en mechanismen verstrekt worden om andere productieproblemen op te lossen. Als er geen of te weinig flow is dan is dat vaak al goed te zien omdat er veel tussenvoorraden tussen de diverse processtappen liggen.
4. PULL Trek aan het proces en produceer niet meer dan door de klant gevraagd wordt. Doe wat de klant vraagt en precies op tijd: de klant is de aanjager van de productie van diensten of producten. Er wordt dan ook pas geproduceerd als er vraag naar is en er zal minder voorraad nodig zijn.
5. PERFECTIE Blijf continu verbeteren en streef naar perfectie,de wereld verandert voortdurend, dus het kan en moet steeds anders en beter.

Call Now Button

X