Deming cycle

< Alle onderwerpen

Ook PDCA-cyclus. Staat voor een systematische continue
verbetercyclus waarbij een voorstel (plan) wordt gedaan
voor een verbetering, deze wordt geïmplementeerd (do) en
daarna gemeten (check). Hierna worden waar nodig
aanpassingen gedaan (act) en begint de cyclus opnieuw.

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
Call Now Button

X