DOE (Design of Experiments)

< Alle onderwerpen

Is een gestructureerde methode voor het sequentieel doen
van meerdere experimenten waarbij verschillende settings
van een variabele worden getest. Hierdoor wordt ontdekt
wat de oorzaak van een probleem is en welke combinatie
van factoren tot de beste resultaten leidt.

Call Now Button

X