DPMO Defect Per Million Opportunities

< Alle onderwerpen

Een veelgebruikte (proces)prestatie-indicator binnen Lean Six Sigma is DPMO. ‘DPMO’ is de afkorting van Defect Per Million Opportunities, oftewel hoeveel defecten per miljoen mogelijkheden.
De DPMO kan als eerste worden gebruikt in de Measure-fase voor het vaststellen van de huidige procesprestaties (nulmeting). Vervolgens kun je de DPMO doorlopend gebruiken in de Analyse- en Improve- en Control-fase. Een voorwaarde voor het zinvol berekenen van de DPMO is dat er tenminste 5 defecten zijn (of als het proces vooral defecten oplevert, tenminste 5 non-defects).

DPMO is een afgeleide van de Defects per Opportunity (DPO). DPO staat voor de verhouding tussen het aantal waargenomen defecten ten opzichte van het aantal defectmogelijkheden. Het gebruik van DPMO geeft, net als de DPO, een gemeenschappelijke standaard die kan worden gebruikt om de defect ratio van verschillende processen te kunnen vergelijken.
Ook worden vaak prestaties van een afdeling of Unit gebruikt en dan wordt dit DPU genoemd (Defects Per Unit)

Wanneer het aantal opportunity’s in een eenheid groot is en het aantal waargenomen defecten klein, worden de berekende DPO-metingen zo klein dat je er moeilijk mee kunt werken. (…) Je wilt misschien ook toekomstschattingen maken, om te weten hoeveel defecten zich opstapelen nadat het proces een langere tijd wordt uitgevoerd of het kenmerk een langere tijd wordt geobserveerd. …

Je lost beide problemen simpel op door het aantal defecten over een groter aantal opportunity’s te tellen. Bijvoorbeeld, hoeveel defecten plaatsvinden over een reeks van een miljoen opportunity’s?
Six Sigma is beroemd om zijn doelstelling van een defectpercentage van 3,4 per miljoen mogelijkheden. De DPMO kan namelijk gekoppeld worden aan een ander kengetal om de kwaliteit van een proces weer te geven: het sigma-niveau van een proces. In de onderstaande tabel staat deze koppeling aangegeven en is per six sigma-niveau af te lezen hoeveel de DPMO is.

LSSC-DPMO-Lijst

Berekenen DPMO

Een webwinkel onderzoekt de kwaliteit van het proces van het maken van facturen. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat de onderstaande zes aspecten belangrijke criteria zijn voor de klanten (CTQ):

  • Juist adres
  • Juist factuurnummer
  • Juiste prijs
  • Juist kortingspercentage
  • Juiste aantallen
  • Juiste datum

Dit betekent dat er zes defectmogelijkheden zijn. Een defectmogelijkheid is elke mogelijkheid per eenheid om een ‘defect’ op te leveren, dat wil zeggen niet te voldoen aan een aan een voor de klant belangrijke klanteis (CTQ). Over een bepaalde periode, zijn 2.000 facturen gecontroleerd. In totaal zijn 75 fouten gevonden. Het aantal defectmogelijkheden is in dit geval 6 x 2.000 = 12.000.

De DPMO is te berekenen door het aantal waargenomen defecten (75) te delen door het aantal defectmogelijkheden (12.000) en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1.000.000.

DPMO = DPO x 106 = 75/12.000 x 106 = 0,00625 x 106 = 6.250

Call Now Button

X