First time Yield

< Alle onderwerpen

First-Time-Yield is de eerste opbrengst (Yield) uit het proces
zonder herstelwerk. Dit wordt berekend door de yield per
processtap te berekenen en deze met elkaar te
vermenigvuldigen.

FTY Is de kans op een defectvrije uitvoer van een proces. Het geeft niet aan hoeveel gebreken er werden gevonden en gecorrigeerd binnen een Process. De FTY detecteert het effect van verborgen fabrieken niet en geeft aan dat het proces beter presteert dan dat het eigenlijk doet.

Call Now Button

X