Full Factorial Design

< Alle onderwerpen

Wordt gebruikt bij DOE’s. (Design of Experiments) Een ontwerp voor een
experiment waarbij alle combinaties van de niveaus van de
factoren worden getest. Bij n factoren met 2 niveaus zijn er
2^n combinaties.

Call Now Button

X