Functiestroomdiagrammen

< Alle onderwerpen

Met functiestroomdiagrammen geeft u de relatie weer tussen een bedrijfsproces en de functionele eenheden, zoals afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor dat proces. De banden in het stroomdiagram vertegenwoordigen functionele eenheden zoals afdelingen of functies. Iedere shape stelt een stap voor in het proces en wordt in de band geplaatst voor de functionele eenheid die verantwoordelijk is voor die stap.
Tegenwoordig zijn er natuurlijk diverse programma’s die hulp bieden. Visio is een uitstekend hulpmiddel, maar niet goedkoop. Je kunt het echter ook direct gebruiken om bijvoorbeeld ISO-certificering te ondersteunen.
Er zijn verschillende functiestroomdiagrammen.
De Flowchart is wellicht een eenvoudige maar daardoor ook erg effectieve. Binnen Lean is er de voorkeur voor het gebruik van de Makigami of de SIPOC. Indien processtappen echt kort beschreven zijn, kunnen eventuele aanpassingen ook snel gerealiseerd worden en bespreekbaar gemaakt worden op de Dagstartborden.
Soms ook zijn de Swimminglanes handig. Persoonlijke voorkeur en bedrijfsafhankelijk.

Call Now Button

X