Gage R&R of Gauge R&R

< Alle onderwerpen

Een methode om de nauwkeurigheid
van een meetinstrument te bepalen. Gemeten wordt
hoeveel variatie wordt veroorzaakt door het meetsysteem.
Meetsysteem fouten kunnen worden gescheiden in
‘herhaalbaarheid’ en ‘reproduceerbaarheid’. (zie
Repeatability and Reproducibility)

Call Now Button

X