Gage R&R

< Alle onderwerpen

Gage R&R is een statistische methode om te borgen dat metingen met discrete (binaire) data herhaalbaar en reproduceerbaar zijn. ‘Gage’ kan worden vertaald als meter (indicator) en R&R staan voor Repeatability (herhaalbaarheid) en Reproducibility (reproduceerbaarheid).

‘Gage’ staat voor de beoordeling van de hoeveelheid variatie in een meetsysteem in vergelijking met de totale variatie van het proces. Variatie in meetuitkomsten kan zowel menselijke oorzaken hebben als oorzaken in het meetsysteem. Gage R&R meet de meetfouten in meetsystemen. Het is onderdeel van de Meet Systeem Analyse (MSA)

De precisie of toevallige meetfout moet de aandacht krijgen die het verdient. Het is van belang dat bij herhaald meten van een kenmerk (lengte van een ladder) steeds ongeveer dezelfde waarden oplevert. Wanneer dat niet zo is, is het met de precisie slecht gesteld. Precisie komt tot uiting in de variantie en draagt daarmee bij tot de totale variantie van de metingen.

De belangrijkste bronnen van de variatie kunnen zijn: het meetinstrument en de personen betrokken bij de metingen. Daarom wordt vaak gezegd dat de variantie van de meting gelijke is aan de variantie van de herhaalbaarheid (spreiding ten gevolge van het meetinstrument) plus de variantie van de reproduceerbaarheid (spreiding ten gevolge van verschillende personen).

Om de herhaalbaarheid van het meetsysteem te verbeteren kun je meerdere metingen doen en het gemiddelde van deze metingen als gemeten waarde te representeren. Bij n metingen zal de herhaalbaarheid op deze wijze met een factor √n afnemen. Daarnaast kan het visgraatdiagram behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de bronnen van meetvariatie.

Wanneer reproduceerbaarheid het grootste probleem is, vormen verschillen tussen de waarnemers waarschijnlijk de bron van meetvariatie.
Verbetering kan dan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld:
• de metingen door 1 persoon te laten doen;
• elke persoon dezelfde werkwijze te laten hanteren;
• de meetwijze/meetprocedure op papier zetten;
• opleiding geven aan de waarnemers/personen.

Call Now Button

X