Gantt Chart

< Alle onderwerpen

Nederlands: Gantt-diagram. Een Gantt Chart geeft de
structuur en tijdsplanning van een project weer. Het wordt
gebruikt als planning en monitoring tool van een project.
De Gantt Chart geeft inzicht in: tijd op de horizontale as,
tijdseenheden benodigd voor de uitvoering van de
projectonderdelen; verbinding tussen de projectonderdelen
om de afhankelijkheden weer te geven en mijlpalen.
Verder kunnen in een Gantt Chart de verantwoordelijke en
betrokken personen staan.

Call Now Button

X