Gemba

< Alle onderwerpen

Gemba is een Japans woord voor ‘echte plaats’, daar waar
de echte actie plaatsvindt. In een bedrijf is de Gemba de
plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd die voor de
klant waarde toevoegen aan het product, de werkvloer.

Go to Gemba betekent dat men naar de werkvloer toegaat om
het proces te observeren en zo te verbeteren.

Call Now Button

X