Gemeenschappelijk doel van de Lean methode

< Alle onderwerpen

Lean Management is de methode en filosofie bij uitstek om werkprocessen meetbaar en aantoonbaar te optimaliseren. Het creëert waarde, activeert het ‘denken vanuit de klant’ en schept de mogelijkheid om met de huidige middelen meer te kunnen doen. Six Sigma maakt het onderscheid tussen onbelangrijke en belangrijke oorzaken van de knelpunten door middel van statistische technieken en kent een verbeteraanpak van waaruit oplossingen op een gestructureerde wijze geïmplementeerd kunnen worden.

Bij de Lean methode worden veel gevestigde methodes toegepast.
Al deze methoden hebben met elkaar gemeen, dat zij zich richten op het identificeren van probleempunten, het elimineren van overbodige processtappen, het combineren van meerdere processtappen in één stap en het oplossen en voorkomen van de probleempunten.

Om precies te weten waar we over praten kunnen we ook maar 1 ding doen. Observeren waar het werkelijk gedaan wordt. We moeten dan naar de Gemba, de plaats waar het gebeurt.
Lean methode wordt ook wel symbolisch aangeduid als een huis, dat op een stabiel fundament staat en verder opgebouwd is uit al die gevestigde methodes. Belangrijk daarbij is dat de klant voorop staat.

De mogelijkheden (lees capaciteit) moet afgestemd zijn op de gewenste klantvraag. Het Pull-systeem wordt geintroduceerd als uitgangspunt om onnodige voorraad te krijgen. In de ideale situatie is de klant “pulling”.

Basis
De basis van de Lean methode wordt gevormd door een multifunctioneel inzetbaar team, dat vooraf de gebruikte materialen en het proces beoordeelt.
Dit team bestaat uit diverse medewerkers, van productie en onderzoek tot aan accountants toe.
Zij hebben als taak van alle processtappen vooraf de kosten te berekenen, zodat het duidelijk is waar de meeste winst kan worden behaald.
In hun beoordeling worden beslissingen over make-or-buy of reengineering overwogen.

Organisaties
Vooral Toyota zet deze methode volop in, waardoor Toyota in kostenbeheersing een grote voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van concurrenten. Naast Toyota zijn er diverse andere multinationals die de Lean methode succesvol inzetten; General Motors, Scania en Volkswagen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast komen er steeds meer grote (productie)bedrijven, zorgginstellingen en non-profit-organisaties bij, die over schakelen op de Lean Six Sigma methode. Lean houdt zich dus meer bezig met onderwerpen als Verspillingen en om dit meetbaar te maken is de Six Sigma methode een bijzonder welkome aanvulling. Daarom is Lean Six Sigma ook heel zinnig voor een breed gebied van managementtaken.

Voordelen
Een groot voordeel van de Lean methode is de verhouding tussen kostenbesparing en verbetering van de productiviteit en kwaliteit. Alle energie en creativiteit van een organisatie is er bij de Lean methode op gericht om de aspecten die waardevol voor de klant zijn, te optimaliseren. Het gaat hier onder andere om prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten en milieubelasting.Daarnaast blijken vaak ook interne factoren zoals veiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie te verbeteren.

Kenmerken
Naast voordelen heeft de Lean methode een aantal karakteristieke kenmerken:
vlakke hiërarchie, meer verantwoording en competentie aan de basis van een organisatie, het tegengaan en elimineren van verliezen, verbeterde communicatie met klanten en leveranciers, concentratie op hetgeen wat belangrijk is, verbeterde klantvriendelijkheid

Nadelen
Doordat een organisatie zich met de Lean methode volledig richt op verbetering van het bestaande product, neemt de kans op het ontdekken van innovatieve, nieuwe technieken af. Hiervoor zijn inmiddels wel weer nieuwe technieken genaamd DMADV ontwikkeld.
Daarnaast vereist de invoering van een succesvol systeem vergaande voorbereidingen, terwijl de resultaten niet meteen op korte termijn merkbaar zijn.
Het wordt bovendien vaak onderschat, dat het omschakelen van korte termijn denken naar lange termijn denken voor medewerkers veel tijd en moeite kost.

Call Now Button

X