Histogram

< Alle onderwerpen

Het doel van een histogram is het duidelijk zichtbaar maken, hoe meetgegevens zoals lengten of diameters nadat ze zijn gegroepeerd, zich tot elkaar verhouden. Door een histogram te tekenen kan door de kwaliteitsfunctionaris een totaalbeeld van de gesteldheid van de geleverde producten of verleende diensten worden verkregen.

Een histogram is visuele manier om gegevens te presenten ,het is vaak om uit een cijfertabel de gewenste zaken snel at te leiden, met een histogram “zie” je meteen afwijkingen etc. Ook kunnen de benaderde gemiddelde waarde, de modus en de spreidingsbreedte worden bepaald.
• Een histogram is een veel gebruikte manier om verdelingen grafisch weer te geven
• Samengesteld door het verschil tussen het minimum en maximum op te delen in gelijke intervallen
• De aantallen per interval worden opgeteld weergegeven als hoogte in een verticale balk

Uiteraard is het ook mogelijk dat gegevens verspreid staan op een manier dat er 2 variabelen heel vaak voorkomen.
We praten dan over een type distributie dat BIMODAAL heet

Call Now Button

X