Histogram

< Alle onderwerpen

Een histogram of kolommendiagram is de grafische
weergave van de frequentieverdeling van in klassen
gegroepeerde data. Dit diagram toont kolommen met
oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties
opgericht boven de klassen.

Call Now Button

X