Improve

< Alle onderwerpen

Improve
Tijdens deze fase identificeer je verbetermogelijkheden waarmee je kunt onderbouwen dat projectdoelstellingen worden behaald. Deze fase bestaat uit de volgende stappen: het bepalen van de optimale oplossing en het toetsen van deze oplossing.

Het bepalen van de optimale oplossing
Dit gebeurt doorgaans door middel van trial experiments: er wordt data verzameld (1); er worden alternatieve oplossingen bedacht (2); de risico’s en alternatieven worden gescreend (3); en er wordt gekozen tussen alternatieven (4). Deze alternatieve oplossingen worden voornamelijk door middel van brainstorming bedacht. Vervolgens worden een eerste screening en risicobeoordeling uitgevoerd, waarna er een kleinere lijst overblijft. Uit deze lijst wordt de optimale oplossing gekozen. Deze keuze wordt vaak gebaseerd op beslissingsmatrixen.

Het toetsen van de optimale oplossing
Nu de optimale oplossing is gekozen, is het tijd om deze oplossing ook te testen. Dit gebeurt door middel van een pilot. Een pilot geeft inzicht in een aantal vragen:
• Bereiken we het doel?
• Hebben we zaken over het hoofd gezien?
• Hoe reageert de organisatie op de oplossing?
• Hoe kan een brede uitrol het best worden aangepakt?

Valkuilen binnen Improve
1. De pilot is geen representatieve afspiegeling
Eén van de beste manieren om een pilot succesvol te laten zijn, is door het selecteren van de resources en input. De beste mensen worden ingezet en storende factoren worden verwijderd. De pilot krijgt alleen geselecteerde cases te verwerken. Een dergelijke pilot laat bij de implementatie hele andere resultaten zien en verkleint zo de kans op succes. Leerpunten en kansen uit de pilot worden zo niet gezien en er kunnen dus ook geen mitigerende maatregelen worden genomen.

2. Het toetsen van de oplossing gebeurt zonder statistische onderbouwing
Het succes van een gekozen oplossing kan simpelweg worden aangetoond door bijvoorbeeld een quote van een klant prominent neer te zetten. Deze ene quote zegt natuurlijk niks over de populatie en kent helemaal geen statistische onderbouwing. Er wordt alleen gesuggereerd dat deze klant representatief is voor het hele project.

Call Now Button

X