IPO Matrix

< Alle onderwerpen

Doel
• Identificeren van te meten indicatoren in het verbeterproject
• Overzicht hebben van mogelijk relevante (oorzaak-gevolg) relaties in het procesIn het kort
IPO staat letterlijk voor Input, Process and Output. Een IPO-matrix is een matrix met input-, proces- en outputindicatoren (‘tellers’) binnen een bepaald proces.
Toelichting
Een IPO-matrix gebruik je om te kijken of je interessante, meetbare indicatoren per stap kunt vinden in het proces. Ook kijk je naar mogelijke relaties tussen deze indicatoren.
Aanpak
• Identificeer het afgebakende proces of de afgebakende keten
• Identificeer (de) meetbare outputindicator(en) ofwel de zogenoemde Y’en
• Identificeer meetbare input- en proces-indicatoren (zogenoemde X’n)
• Schat de relatie-sterkte (niet/enigszins/sterk) in de betreffende cellen van de matrix.
Synoniem en/of alternatief
Een IPO-matrix wordt ook wel IPO-tabel of XY-matrix genoemd.
Alternatieve methoden zijn het visgraat- of Ishikawa-diagram en de zogeheten Cause & Effect Matrix. Ook kun je soms al met een SIPOC of andere procesmap kijken of je interessante, meetbare indicatoren per stap kunt vinden in het proces.

Duur
Indien vooraf geoefend en getraind: ga bij het maken van een IPO-matrix uit van minimaal een half uur. Valideer altijd met teamleden.

Call Now Button

X