Jidoka

< Alle onderwerpen

Jidoka is een Lean principe dat staat voor het automatisch
inbouwen van kwaliteit in het proces. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zgn foutvrij leveren aan de ander (Poka Yoke). Hierbij wordt ook bewust gezocht naar tools zodat het niet fout kan gaan.

Het achterliggende idee is dat een product pas naar de volgende processtap
mag gaan wanneer het defectvrij is. Als er een defect/fout
voorkomt wordt het proces stilgelegd tot een oplossing is
gevonden. Door het proces stil te leggen kan de oorzaak
snel worden gevonden en opgelost.

Jidoka gaat vaak samen met Andon; het signaal dat wordt gegeven als het
proces wordt gestopt.

Call Now Button

X