Klanten

< Alle onderwerpen

Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier. In principe is het zo dat hier betaling tegenover staat. Voor veel organisaties zijn klanten een belangrijke bron om – direct of indirect – inkomsten te verwerven. Het woord ‘klant’ is ontstaan vanuit de betekenis: geïnteresseerde.

In sommige sectoren worden externe klanten met een andere term aangeduid:

 • In het openbaar vervoer wordt de klant ook wel aangeduid met de term reiziger of passagier.
 • In de medische wereld spreekt men van patiënten. In zorgsectoren waar geen medische ingrepen worden verricht, zoals die van maatschappelijk werker of therapeut in de geestelijke gezondheidszorg, spreekt men eerder van cliënt dan van patiënt of klant.
 • Bij dienstverlenende beroepen zoals die van advocaat of notaris noemt men de afnemers van die diensten normaal gesproken cliënten.
 • In de sociale sector spreekt men van cliënten.
 • Bij een woonvoorziening gebruikt men ook de term resident.
 • In de horeca spreekt men van gasten.
 • In de bouwwereld is de klant (die het gebouw en de architect zal betalen) een bouwheer of opdrachtgever.
 • De klanten van een tussenpersoon worden ook wel opdrachtgevers genoemd.

  Wat willen klanten?

 • een klant wil geholpen worden: dat wil zeggen dat de klantbehoefte vervuld moet worden
 • doorgaans wil een klant op tijd geholpen worden: wat voor tijdsbestek hieraan vastzit is verschillend.
 • een klant wil op de juiste manier geholpen worden
 • een klant wil op een vriendelijke manier behandeld worden

Klanttevredenheid wordt in zijn algemeenheid nog steeds het beste bereikt door het leveren van hoge kwaliteit. De prijs is weliswaar belangrijk, maar iets wat erg goedkoop is, maar achteraf een miskoop blijkt te zijn omdat de kwaliteit niet juist is, zorgt voor een ontevreden klant.

Call Now Button

X