Meetniveaus & Type Data

< Alle onderwerpen

Meetniveaus & Type Data
De meetniveaus zijn bij statistiek belangrijk, omdat ze bepalen welke toetsen je wel of niet kan uitvoeren met de variabelen. Daarom is het ook handig vooraf aan je onderzoek te bepalen welke meetniveau jouw variabelen hebben en welke toetsen je daar mee uit zou kunnen voeren.
De meetschaal of het meetniveau is een typering van een meetvariabele. 

Meetniveaus

In de statistiek wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen verschillende ‘soorten’ variabelen:

 • kwantitatiefDiscreet – geen tussenwaarden – uitdrukken in een getal.    
                              Aantal afdrukfouten in een boek.
                              Aantal verkeersongevallen in New Delhi.
                              Aantal broers en zussen van een persoon.
                              een score op een toets van 40 meerkeuzevragen
                              Aantal kinderen

                        – Continu  – tussenwaarde
                              Lichaamslengte van een persoon
                              Leeftijd van een persoon
                              Winst verdiend door het bedrijf.
                              Gewicht
                              Buitentemperatuur
                              Tijd

 • kwalitatief    – Nominaal – Categorie – Benoemen van het gemetene
  kleur haar, merk tennisracket, geslacht, bloedgroep, oogkleur,
  woonplaats, land van herkomst
  Er is geen sprake van een volgorde. 

                        – Ordinaal (volg-orde)
                          Voorbeeld:  VO>MBO>HBO>Universiteit    
                                              Soldaat>Sergeant>Generaal
  (zeer mee oneens – mee oneens – neutraal – mee eens –
  zeer mee eens)

                        – Interval
                           Bij variabelen op intervalniveau hebben verschillen wel een
                           betekenis. Neem bijvoorbeeld temperatuur. Het verschil tussen 30°
                           en 40° is hetzelfde als het verschil tussen 70° en 80°.
                           Je kunt echter niet zeggen dat 80° twee keer zo warm is als 40°
                        – Ratio
  Bij variabelen op rationiveau heb je altijd een nulpunt.

                           Denk aan gewicht, lengte of het aantal verkochte exemplaren van
                           een product. Je kunt uitspraken doen ‘A scoort twee keer zo hoog
                           als B’.

 

Call Now Button

X